energie-uitwisseling-met-je-paard

Fotograaf: Johanna Tallon

Het zal je maar overkomen! Jij en je paard, twee handen op één buik. Jullie begrijpen mekaar met een half woord en voelen mekaar op en top aan. Je ziet hem dolgraag en wil uiteraard alleen maar het beste voor hem. En toch lijkt het ergens fout te lopen… Van honden zegt men al eens dat ze na verloop van tijd op hun eigenaar gaan lijken. Ook voor paarden kan dit het geval zijn wanneer ze (bewust) de energieën van hun mens overnemen.

Wat is energie?

Alles op aarde is energie, van een bewuste en tastbare waarneming tot een vluchtige gedachte of intentie. Je lichaam, je geest, gedachten en emoties… alles bestaat uit energie met een eigen trillingsfrequentie. Zo is je lichaam één grote verzameling van kleine, minuscule deeltjes die steeds in beweging zijn. Maar zelfs zaken die ogenschijnlijk levenloos lijken, blijken uit energiegolven te bestaan. Die kennis halen we uit de kwantummechanica, die ons leert dat materie niets meer of minder dan verdichte energie is.

Energetisch lichaam

Elk levend wezen beschikt zowel over een fysiek als over een energetisch lichaam. Het fysieke lichaam is ons alom bekend en bestaat uit het skelet, de organen, het ademhaling-, vertering-, spier- en bloedvatenstelsel. Het energetische lichaam is op een vrijwel gelijkaardige manier opgebouwd. Ook hierin bevinden zich de organen van het fysieke lichaam, zij het dan in blauwdruk. Net zoals het bloed door de bloedvaten vloeit en aldus de organen bevoorraad, stroomt ook de Chi of levensenergie langs een uitgebreid netwerk van energiebanen of meridianen om zo identiek werk te verrichten in het energetische lichaam. Waar het hart de stuwende kracht vertegenwoordigt in het fysieke lichaam, wordt in het energetische deze taak waargenomen door de chakra’s.

Schadelijke factoren zoals o.a. trauma’s, opgekropte gevoelens, negatieve emoties,… kunnen ervoor zorgen dat er blokkades optreden in dit energetische systeem. Indien deze blokkades te lang aanhouden zullen bepaalde delen van het lichaam onvoldoende van energie voorzien worden, hetgeen uiteindelijk zal resulteren in ziekte van het fysieke lichaam. Nu is het zo dat niet alleen wij dat risico lopen, ook onze huisdieren worden via ons hier onrechtstreeks aan blootgesteld door middel van resonantie.

Resonantie

Elk levend wezen resoneert volgens een bepaalde trillingsfrequentie waarbij geldt; hoe positiever de stemming, hoe hoger de frequentie. Bij negatieve emoties zal het trillingsniveau veel lager liggen. De energietrillingen, die we uitzenden kunnen door andere levende wezens opgevangen worden. Zij kunnen dan gaan meetrillen in diezelfde frequentie.

Het is je waarschijnlijk al wel eens overkomen dat je zo sterk meeleefde met een vriend(in), die in de problemen zat dat je er zelf verdrietig van werd. De energietrilling bij jouw vriendin laat dan eenzelfde trilling in jouw energieveld ontstaan. Met andere woorden; je resoneert met de energiefrequentie van je vriendin. Op deze manier vinden er voortdurend energie-uitwisselingen plaats. Dieren tonen zich extreem ontvankelijk hiervoor. Logisch ook als je bedenkt dat het merendeel van hun communicatie via lichaamstaal en energieoverdracht verloopt.

Resonantie bij paarden

Ook dit hebben we allicht allemaal wel eens zelf ervaren. Je komt aan bij je paard na een lange werkdag of na een hoogoplopende discussie nog helemaal gestrest, verdrietig of boos maar vertrekt enkele uren later toch weer helemaal zen naar huis. Paarden bezitten die wonderlijke eigenschap om ons leed en onze zorgen te verlichten en in sommige gevallen zelfs helemaal over te nemen.

Hoe en waarom doen ze dat?

Als prooidier is het voor een paard van levensbelang dat elkeen in de kudde fit en gezond is zodat de kudde indien nodig onmiddellijk kan vluchten. Wanneer een paard bijvoorbeeld koliek heeft, zal de energie van het paard gefocust worden op zijn buikstreek. In geval van gevaar zal hij bijgevolg niet in staat zijn tot vluchten. Wat paarden op zulke momenten doen in het belang van de kudde is werkelijk wonderbaarlijk. Door het zieke paard te beschermen en spanning van hem over te nemen zullen ze hem trachten te helpen.

Voor een paard maakt het niet uit of je mens of dier bent. Zodra je met hen in interactie treedt, zullen ze met jou een kudde proberen te vormen. Wanneer ze bij ons dan een lagere trillingsfrequentie gewaar worden – hetzij door fysiek of emotioneel ongemak – zullen paarden alles in het werk stellen om je hiervan te verlossen.

(On)Schadelijk?

Hoewel het fijn is om op mindere momenten terecht te kunnen bij ons paard moeten we ons toch de vraag stellen of dit voor hen ook zo fijn is.

Wanneer iemand met een rustige, liefdevolle energie zich bij hen in de buurt begeeft, zal niemand daar uiteraard aan twijfelen. Paarden zullen graag bij zo’n persoon vertoeven. Zij zullen zich geliefd en veilig voelen omdat hij hen tijd, aandacht, liefde, veiligheid, geborgenheid geeft en een positieve energie uitstraalt. Anders ligt het wanneer iemand met een gejaagde, gestreste of negatieve energie hen tegemoet treedt. In dat geval zullen ze zo snel mogelijk uit de stressvolle situatie weg willen.

Sommige paarden doen dat door de oorzaak te ontvluchten. Zij zullen zich verzetten tegen de situatie en zullen afwijkend gedrag vertonen. Deze paarden kunnen dan werkelijk alles uit de kast halen en gedrag vertonen dat wij als vervelend en ongewenst beschouwen. De kans is dan ook zeer reëel dat ze, indien deze situatie blijft aanhouden, na verloop van tijd als onhandelbaar bestempeld zullen worden.

Andere paarden zullen zich door middel van resonantie aan deze penibele situatie trachten te onttrekken. Voor welke optie jouw paard kiest, hangt voor een groot stuk af van de de opbouw van zijn hartchakra.

Hartchakra

Energetisch gezien kan je de paardenpopulatie opdelen in twee grote groepen.

 • paarden met een breed hartchakra
 • paarden met een diep hartchakra

Paarden met een breed hartchakra zijn echte allemansvrienden. Zij onderhouden vaak meervoudige maar eerder oppervlakkige relaties met de mens. Deze paarden gedijen uitstekend op een kinderboerderij of op een manege. Hun bescherming bestaat er net in dat hun hartchakra slechts in geringe mate geopend is. Dit stelt hen beter in staat om externe energieën buiten hun systeem te houden.

Daar lijnrecht tegenover staan paarden met een diep hartchakra. In tegenstelling tot hun eerder genoemde soortgenoten stellen zij zich veel gereserveerder op. Eens ze evenwel besluiten hun hart voor de mens te openen, zullen ze dit ongelimiteerd en onvoorwaardelijk doen. Hoewel paarden in tegenstelling tot honden de vrije keuze hebben om al dan niet met de energie van hun mens te resoneren, zullen zij hier gewillig tot overgaan.

Misty

Misty is zo’n paardje met een diep hartchakra. Ze kwam in ons leven naar aanleiding van de  extreem moeilijke levensfase (laag zelfbeeld met zelfverwonding tot gevolg) die onze tienerdochter doormaakte op dat ogenblik. Anderhalf jaar nadat ze bij ons kwam, verhuisden we haar van de manege naar onze eigen stek. Tot op dat moment waren de beiden als twee handen op één buik geweest. Maar een tijdje na aankomst op de nieuwe locatie kreeg Misty plots te kampen met zomereczeem. De aanleiding hiertoe vond ongetwijfeld zijn oorsprong in haar allergische constitutie, het in stand houden ervan werd gevoed door negatieve emoties.

Misty begon met staartschuren net nadat ze een zeer traumatische gebeurtenis ervaren had. Onder deze lastige jeuk had ze niet enkel te lijden op zomereczeem-gerelateerde tijdstippen maar ook op momenten van hevige stress. Zoals twee winters terug toen Fadista, de jongste van de kudde, te maken kreeg met hevige koliek. Terwijl zij zich bij wijze van spreken krulde van de pijn schuurde Misty als bezeten haar staart tegen de omheining. Gedrag dat, net als zelfverwonding, als dwangmatig gecategoriseerd kan worden. Het staartschuren van Misty stopte vanaf het moment dat de kolieksymptomen bij Fadista verdwenen. En sedert afgelopen zomer is ook Misty’s puur fysiologische zomereczeem onder controle.  Na het volgen van een homeopatische kuur kan ze opnieuw onbedekt van het weideseizoen genieten.

Definitie dwangmatig gedrag:

Een dwang is een repetitieve mentale daad of repetitief gedrag dat meestal tot doel heeft de spanning of angst kwijt te raken, die gewoonlijk door een obsessieve gedachte opgewekt wordt.

Bron: http://www.e-gezondheid.be

Wat kan jij doen?

 Preventief

Vooraleer je naar je paard te begeven, is het van cruciaal belang jezelf en je emoties even onder de loep te nemen.

 • Hoe voel ik me vandaag?
 • Houd ik ergens spanning vast?
 • Zijn er onverwerkte issues, die nog door mijn hoofd spoken?
 • Ervaar ik nog ergens stressknopen in mijn lichaam?

You may be able to fool yourself, you will never fool your horse!

Een paard doorprikt zo de façade die je opgeworpen hebt. Ze screenen je van top tot teen en weten in een mum van tijd hoe de vork in de steel zit. Zij reageren niet alleen zeer sterk op gedragingen en gevoelens van soortgenoten, maar ook op die van jou!

Curatief

Als er een disbalans gecreëerd is, kan je gebruik maken  van natuurlijke therapieën om deze weer te corrigeren. Natuurtherapie stimuleert het zelfhelend vermogen van je paard op natuurlijke wijze. Het is een niet invasieve, ondersteunende behandelmethode waarbij de zieke behandeld wordt en niet de ziekte.  Dieren reageren hier zeer goed op en ondervinden er hoegenaamd geen nevenwerkingen van.

 • (Bach)Bloesemtherapie
 • Emoconie
 • Fythotherapie
 • Kristaltherapie
 • Aromatherapie
 • Homeopathie
 • Energetische healing
 • Shiatsu

Wens jij nog meer inspiratie en tips te ontvangen?

Abonneer je gratis op Paardentaal Magazine

Wat onderneem jij om je paard te preventief en/of curatief te ondersteunen?

Ik verneem het graag in een reactie hieronder.